България, 2019, 43' 
Режисьор: Николай Михайлов

Твърде малко мъже преподават в средното образование в България, основно поради ниското заплащане в най-бедната и най-застаряваща страна в Европа. Все пак има такива учители, които постигат световно признати успехи и намират начини и да изкарват доходи над средните, както е например в ИТ сферата в страната.