България, 30‘
Реж. Валентина Фиданова-Коларова

Още в древността силни болки в ставите и неясна причина за тяхната поява е хвърляла в паника богати търговци, пълководци и крале. Първите описания на тази болест са направени от египтяните през 2640 г. пр.н.е. Хипократ се опитва да обясни изявата на болестта с нарушен баланс на телесните течности и я свързва с консумация на определени храни, злоупотреба с алкохол и сексуални ексцесии. В далечното минало този начин на живот е бил характерен за заможните и влиятелни личности, поради което подаграта е наречена „Болест на царете”. В настоящия филм се прави исторически преглед на данните от древността до съвременните разбирания за тази странна болест, която се появява и после внезапно изчезва, после пак се появява и пак неочаквано изчезва. И засегнатите от нея хора продължават да  питат доктори и лечители – „Болни ли сме, или не?“