Премиерата на новата книга на Боян Манчев “Облаци. Философия на свободното тяло”

Книгата поставя въпросa за границите на тялото и познанието, както и за метаморфозата на субекта. Тя е опит за създаване на философски текст във фрагментарна и свободна, понякога доближаваща се до поетичната, форма. Манчев определя експерименталния си метод като “философска фантастика”.