Три документални филма:

СТ. Н. СТ. К.Т.Н. ИНЖ. ДЖОНИ ПЕНКОВ
Режисьор: Джеки Стоев 
Сценарист:  Христо Илиев  - Чарли

СТАРЕЦЪТ И КАНАПЕТО
Автор: Джони Пенков

ПОД ПРОЗОРЕЦА

Автор: Джони Пенков