по „Песните на Малдорор” от Лотреамон, в превод на Стефан Гечев

сценична версия и режисура: Ани Васева

моноспектакъл на Леонид Йовчев

теория: Боян Манчев

графичен дизайн: Георги Шаров

фотография: Боряна Пандова

Спектакълът е осъществен с любезното съдействие на Френски институт, София, галерия "Етюд" и Галина Борисова.