Кога модното се превръща във форма на манипулация, кои са зоните на срастване между висшата мода и съвременното изкуство и как това изкуство, пренаситено от художествени идеи и практики, устоява на времето – кое в него е просто мода и кое носи признаците на вечността?