Германия, 2018, 55' 
Реж. Мария Щодмайер и Иза Вилингер

Голямата катастрофа от 1914 е не само историческо сътресение за политиката и обществото. Музиката също изгубва своята политическа невинност. Но може ли изобщо музиката да бъде политическа?
Още през 19 в. се увеличава броят на композиторите и музикантите, които се обвързват с политически цели и до ден-днешен много музиканти изразяват политически позиции. Този филм търси политическите аспекти на музиката. Предлагайки исторически примери, той разглежда различни позиции от политическите моменти на музиката.

Master of Art