Детската програма на Нова Българска Анимация се състои от 2 програми с различни филми, общо 25 на брой, специално селектирани за най-младата аудитория. Филмите са изпълнени в различни техники - рисувани, изрезки, бродерия, кукли и компютърно генерирани 3D изображения. Много от тях са на утвърдени автори, други са дебюти, а първият филм във всяка програма е премиера, тоест за първи път ще бъде показан пред публика! 
Нека тази публика да сте вие, деца! Четит 1-ви юни - Ден на детето!!!

ЧАСТ I
Лист хартия, 2019, реж. Ася Кованова, 8 мин. - премиера
Баба, 2017, реж. Роза Колчагова, 6,13 мин.
Драконщини, 2016, реж. Калина Вутова, 6,16 мин.
Кое е най-чистото море?, 2017, реж. Явор Калъчев, 8,30 мин.
Локва, 2014, реж. Вера Донева, 6 мин.
Песен “Калкан” - филм Пук, реж. Анри Кулев, 4,20 мин.
Папагалски залъгалки: Индия, 2019, реж. Анна Харалампиева, 5 мин.
Етно, 2018, реж. Елица Костадинова, 2 мин.
Адаптация, 2011, реж. Петя Златева, 3 мин.
Наводнение, 2017, реж. Димитър Велев, 7,45 мин.
Приключенията на Лили - Подаръкът, 2016, реж. Анита Тончева, 5 мин.
Съседски неволи, 2016, реж. Пламен Николов, 6 мин.
Светулки, 2010, реж. Явор Калъчев, 5,45 мин.
Песен “Хрили” - филм Пук, реж. Анри Кулев, 5 мин.

времетраене: 78 мин.