Детската програма на Нова Българска Анимация се състои от 2 програми с различни филми, общо 25 на брой, специално селектирани за най-младата аудитория. Филмите са изпълнени в различни техники - рисувани, изрезки, бродерия, кукли и компютърно генерирани 3D изображения. Много от тях са на утвърдени автори, други са дебюти, а първият филм във всяка програма е премиера, тоест за първи път ще бъде показан пред публика! 
Нека тази публика да сте вие, деца! Четит 1-ви юни - Ден на детето!!!

ЧАСТ II

Момичетата от улица Върбова, 2019, реж. Мария Петева, 6,40 мин. - премиера
Как Сърдел направи ремонт, 2014, реж. Р.Нейкова & С. Илиева, 9 мин.
Черно на бяло, 2005, реж. Андрей Цветков, 4,30 мин.
Банго Васил, 2016, реж. Милен Витанов, 9 мин.
Вълшебният сладкиш на Лелка Брелка, 2014, реж. Свилен Димитров & Георги Димитров, 10 мин.
Песен  “Смахнатата кокошка” - реж. Бойко Кънев, 3 мин.
Легенда за първия кукер, 2016, реж. Димитър Петров, 4,30 мин.
Въртокръг, 2015, реж. Мирoслав Мирчев, 5 мин.
Аз един от вас, 2016, реж. Ева Георгиева, 5 мин.
Приказка от Вълненото кралство, 2014, реж. Ангел Манов, 20 мин.
Песен “Празникът на обувките” - реж. Бойко Кънев, 2 мин.

времетраене: 78 мин.