Питали ли сте се какво е въздействието на различните категории опиати върху човешкото поведение и мислене? Какво е тяхното по-мащабно влияние върху изкуството и културата ни? Дали в ежедневието ни съществуват обществено приети субстанции и навици, чиято природа обаче е достатъчно коварна, за да ги възприемем като отделна категория „стелт опиати“?

www.ARTandCulture.today