Ще изследваме дръзки художествени средства за манипулиране на реалността и обществените възприятия, ще надникнем в света на алхимията и произхождащите от нея митове за границите на възможното, ще се вгледаме в противоречивите лични съдби на големи художници и невероятните истини, скрити в някои от най-големите културни загадки от близкото и по-далечно минало...