България, 2018, 27‘
Реж. Веселин Зографов

Експериментално проследяване на създаването на един панелен блок и неговия живот до наши дни. Какво се случва с неговите жители? Защо тяхните взаимоотношения са такива?