България, 2016, 90‘
Режисьори: Мина Милева, Весела Казакова

Епичната история на едно село, превърнато в град, трудов лагер, затвор, атомна електроцентрала,база на НАТО и неговите жители, затънали сред режими, идеологии, художествена самодейност, безработица, вина, изкупление, надежда и...комари.
Един малък град и неговите жители са изправени пред необичайно пътешествие. Огромни полуръждясали кранове, чуждестранни инвеститори, танци на мажоретки и логото на бъдещата атомна електроцентрала върху сгради и чинии са в очакване на светлото ядрено бъдеще.
Единствено комарите край Дунав притесняват гражданите. А един остров пази тайни за минало, което никой не иска да си спомня. И хвърля сянка върху града, също както и облаците от комари, спускащи се над жителите му.
Приказка за един град и неговите хора, за мрачно минало и атомни мечти, и за жужащите комари, прелитащи над времето.