Във втората лекция ще разгърнем погледа ви върху най-интересните сегменти от съвременната фотография и ще ви представим множество от внушителните, запомнящи се, трогателни, изненадващи, понякога стряскащи дори автори и произведения!

www.artandculture.today