СЪВРЕМЕННО ИЗКУСТВО, РИТУАЛ, ЕТНОГРАФИЯ, РЕЛИГИИ!

Съвременното изкуство често прониква в духа и традициите на миналото, за да запази, или пък да преобрази представите ни за тях. На лекцията ще научите кои са някои от най-впечатляващите произведения, вдъхновени от ритуални практики на различни култури, от тяхната етнография и религиозни вярвания...