Румъния-България-Чехия-Франция, 2015, 108′
Реж. Раду Жуде 

Влашко, 1835 г. Двама ездачи, търсят избягал циганин роб, за когото се подозира, че има тайна връзка с жената на господаря. По пътя двамата срещат хора от различни националности и религии и всеки отразява предаваните от поколение на поколение предразсъдъци спрямо останалите.