СССР, 1938, 112'

Режисьори: Сергей Айзенщайн, Дмитрий Василиев

С: Николай Черкасов, Николай Охлопков, Андрей Абрикосов

Филмите на Сергей Айзенщайн от по-късния му период изглеждат на пръв поглед по-традиционни и като форма, и като повествователен фокус върху героичната личност.

Като драматизира усилието на принц Невски да отблъсне бруталните тевтонски рицари от Свята Русия от 18 век, филмът залага на установените литературни и артистични средства на изразяване. Новаторското е, че зрелищното действие е до такава степен синхронизирано със специално написаната музика на Прокофиев, че самият Айзенщайн нарича структурата на филма си "симфонична".