2019, Нидерландия / Netherlands, 76'
режисьор Михаел Ван Ерп / director Michiel Van Erp

На 60-годишна възраст прочутият холандски фотограф Ървин Олаф размишлява за смисъла на кариерата си. Дали творбите му имат стойност, и ако да – каква следа ще оставят? Дали артистичното му призвание и животът му въобще са били полезни някому? Този филм, заснет по време на две успоредни изложби – едната в Хага, а другата в амстердамския Рийксмузеум – представя екзистенциалните вълнения на провокативен, чувствителен и дързък творец на върха на славата си, обобщавайки живота и кариерата му. При все, че творбите му ще бъдат съхранени за бъдещето в музейните архиви, Олаф се заравя във фотографии от своята младост, някогашните се любови и своите портрети на голи тела с носталгия, въодушевление и винаги със съчувствие. Авторите са имали привилегирован достъп до творец, представен ни докато върши работата си със страст и изразява себе си с щедрост.
(зрители 16+)

* * *
At 60 years of age, the renowned Dutch photographer Erwin Olaf wonders about the meaning of his career. Does his work have value — and if it does, what traces will it leave? Has his artistic vocation — his life — been of any use at all? This film, shot during a double exhibition at The Hague and another at the Rijksmuseum in Amsterdam, brings to light the existential questions of a provocative, sensitive, and bold artist at the height of his fame, summarizing his life and career. Although his works will be conserved for posterity in museum archives, Olaf immerses himself in the photographs of his youth, his old loves, and his portraits of nudes, with nostalgia, elation, and always profound empathy. Privileged access to an artist whom we see working with passion and expressing himself with generosity.