ФОКУС КИНО ТАНЦ

"BURNING"
режисьор Александра Спасова

Ретроспективна рефлексия на безнадеждните взаимоотношения, които изкривяват телата. Фотографска фрагментарност. Социален експеримент, целящ легитимация. Функция, която интегрира и има за цел да проследи как причината за процеса променя движението на телата.

"ТЛЕННОСТТА НА ПЯСЪКА"
режисьор Петя Пеева

Танцов филм за препятствията след сблъсъка със загубата на любим човек. Изграден върху психологическия модел на Кюблер-Рос за 5-те фази на скръбта, филмът представя главен герой, който се среща със страдание, гняв, страх и се моли за промяна на реалността, докато не премине през своята трансформация и не се изправи срещу всичко което е скрил сред пясъка, зад вратите и някъде надълбоко в себе си.