2021, 75’, документален

Сценарий: Михаил Венков, Пламен Гелинов, Симеон Димитров
Режисьор: Михаил Венков
Оператор: Пламен Гелинов

Във фокуса на филма е пластическото творчество на скулптора
Никола Станчев – творец с открояваща се индивидуалност. Негови
творби са се превърнали в емблема и част от културното прос-
транство на Бургас. Те привличат с магическа сила както местните
жители, така и многобройните посетители на града от всички кра-
ища на света.