2020, 56’24”, документален

Сценарий: Николай Василев
Режисьор: Николай Василев
Оператор: Борислав Георгиев

“На нас ни остава единствено да намерим помирение между душа-
та и тялото. И това би трябвало да е нашето основно персонално
занимание. В природата така е устроен човешкият род, че на всеки
му се иска да е божествен, да твори върху душата на ближния си.
Ако може ближният да е зависим от теб, ти се обожествяваш. Не-
зависимост! Може човек да си я плати и да тръгне, като Орфей в
aда с риск да бъде разкъсан от зависимите след това.“

Теодосий Спасов