ОСТАНАЛИТЕ СНИМКИ ОТ ЕДНА ВОЙНА
България, 56 мин.
Реж. Лъчезар Аврамов

*
МАЙОР ТОМПСЪН – (НЕ)НЕНУЖНИЯТ ГЕРОЙ
България, 54 мин.
Реж. Жезко Давидов
С: Калоян Минев и Михаела Гончева