100 ГОДИНИ ХВЪРЧА ПО КАМЪНИТЕ
България, 36 мин.
Реж. Станислава Калчева

*
ЦАРЯТ И СЛЪНЦЕТО
България, 55 мин.
Реж. Станислав Терзиев