България, 2020, 60‘

Реж. Атанас Киряков

Жена, избягала накрай света от кошмарния спомен за изтезания в Държавна сигурност.