АРХИТЕКТЪТ
реж. Кирил Тодоров, 16 мин.

СМЕШНИЯТ СЪД
реж. Ефемия Фард, 18 мин.

ВЕЛТМАЙСТЕР
реж. Златина Точкова, 26 мин.