КНИГА ЗА ХОРАТА
България, 23 мин.
Реж. Владислав Лаков
С: Моника Иванова, Ирен Кривошиева, Марин Янев

*
ТЕАТРАЛЕН РОМАН(С)
България, 27 мин.
Реж. Теодора-Косара Попова
С: Александър Григоров, Виолина Доцева

*
ПРАЗНИК
България, 34 мин
Реж: Антония Милчева
С: Лилия Косева