България-Германия-Дания-Хърватия-Чехия, 2021, 93'
режисьори Борис Мисирков и Георги Богданов

По време на Студената война почти всяко семейство в Източния блок изрядно поддържа автомобила, за който така дълго е чакало. Филмът разказва вълнуващата история на социалистическите автомобили чрез лични истории, които през хумор свидетелстват за странностите и трудностите на отминалите времена. Автомобилът някога е бил разглеждан и като оръжие срещу империалистическия враг. В повечето комунистически страни колата е инструмент на пропагандата, използван като символ на технологическия прогрес и конкурентността, ако не и превъзходството на социалистическата система.