LABOUR (4,19') е танцов филм по идея, хореография и изпълнение на Мария Табакова. Филмът разглежда концепцията за труд в съвременната цивилизация след индустриалната революция. Танцовият филм преоценява значимостта на дългите часове екплоатационен труд и го сравнява с ценността да се свържеш със себе си и близките, да изпитваш неща присъщи на човека.

BURNOUT (4,44') е танцов филм, режисиран и хореографиран от Елица Попова, изследващ синдрома burnout, т.нар. “прегаряне” - професионален феномен, който влияе върху всички аспекти на личността – физиологически, емоционални и поведенчески, причинени от прекомерен и постоянен стрес.

Филмите LABOUR и BURNOUT са реализирани с подкрепата на Национален фонд "Култура".
Филмът BURNOUT се реализира с подкрепата на Derida Dance Center и Национален студентски дом.