2021, 60’, документален 

Сценарий: Елица Гоцева, Теодора Дончева
Режисьор: Станислав Дончев
Оператор: Мартин Димитров
Композитор: Александър Костов

По вълнуващ начин филмът проследява сложния живот на Фани
Попова-Мутафова, смятана за най-популярната авторка на бъл-
гарски исторически романи и наречена „Малката маркиза“ от
собствения си съпруг, забележителния авангарден писател и лите-
ратурен критик Чавдар Мутафов.

Фестивали и награди: 2021: МКФ „Любовта е лудост“; Специална
награда на историческата гилдия на МФ за историческо докумен-
тално кино DOCK;