Чамур
Украйна, 30 мин, режисьор Татяна Станева

Чамур е традиция, която преди 20-30 години е била абсолютно типична за българското село Кринично (Украйна). Жителите от цялото село се събират и месят глина със слама, от които да правят кирпич, който по-късно да използват като материал за къщите и жилищното строителство.

* * *
Място на силата
Украйна, 101 мин, режисьор Татяна Станева

Живеейки в "чужда земя", в мегаполис, далеч от дома на детството си, родом от уникално българско село в юг на Украйна, едно момиче се завръща у дома при народа си, където са нейните корени и изворът на силата, където гласът на предците , приглушен от глобализацията и урбанизацията, звучи в спомени на старите жители.