Така ще пеят
Украйна, 18 мин, режисьори Диана Горбан, Анна Ютченко

Срамните песни – това са песни с еротични мотиви, които се пеят на сватби, събирания и пиршества. И въпреки че е срамно да се пеят в ежедневието, съдържанието им излъчва модели на поведение на мъжете и жените. Традицията за композиране на такива песни все още съществува. Жител на Надвирна Остап Богославец преосмисля съвременния свят на младежта чрез собствените си песни.

* * *
Живо огнище
Украйна, 80 мин, режисьор Остап Костюк

Филмът разказва за живота на овчарите в украинските Карпати, съдбата на традиционното майсторство в контекста на съвременния свят.