Франция, 2018, 52 мин.
режисьор Жак Льоий

Творбите на Модиляни са сред най-разпознаваемите в модерното изкуство, но за самия творец не се знае особено много. Базирайки се на продължаващо научно изследване, филмът разкрива тайните зад митовете, обкръжаващи този художник бохем, и е създаден по повод 100-годишнината от неговата смърт.

Роден през 1884 г., Амедео Модиляни не оставя в наследство нито кореспонденция, нито теоретични трудове. Публичният интерес към творбите му изглежда обратно пропорционален на вниманието, което историците на изкуството отделят на живота му. Днес някои от картините му достигат астрономични цени по търговете - рисуваната през 1917 г. „Полегнало голо тяло” бе продадена от „Кристи’с” през 2015 г. за повече от 170 млн. долара. Възроденият интерес към художника провокира неколцина историци, критици и куратори да разберат повече за човека отвъд легендата.

Филмът се опитва да проследи живота на Модиляни, проучвайки ключови места и връзки, както и влиянията, които е изпитвал. Използвано е и изследване на 26 негови картини и три скулптури, притежавани от френски публични колекции.

* * *

MODIGLIANI AND HIS SECRETS
France (2019), 52 min.
director Jacques Loeuille

Modigliani’s work is among the most recognizable in modern art, but we know almost nothing about the man himself. Based on an ongoing scientific study, the film reveals the secrets behind the myths surrounding this Bohemian artist, to coincide with the centenary of his death in 1920.

Born in 1884, Amedeo Modigliani left no legacy of correspondence or theoretical writings. The public interest in his work seems to be inversely proportional to the attention paid to his life by art historians. Today, some of his paintings achieve astronomical prices at auction (the 1917 work “Reclining Nude” sold in 2015 at Christie’s for more than 170 million dollars). In parallel, Modigliani is attracting fresh attention, and a handful of historians, art critics, and curators are keen to understand the man behind the legend.

This film sets out to retrace his life, exploring key locations and relationships, and his influences. It will also draw on unprecedented scientific research studying 26 paintings and three sculptures by Modigliani held in French public collections.