България (2020), 46 мин.
режисьор Атанас Киряков

Милко Божков е значима фигура от европейски и световен мащаб в областта на изобразителното изкуство с над 80 самостоятелни изложби в Австрия, България, Германия, Люксембург, Полша, Русия, Франция, Холандия, Чехия, Швеция. Негови творби са собственост на Библиотеката на Конгреса в САЩ, Националната библиотека на Франция, Чешката национална галерия и други.

Филмът е заснет в ателието на Милко Божков. Освен с богатото му и разнообразно творчество, той запознава зрителя с размислите на художника за изкуството и живота ни. Милко Божков ни споделя искрите над своя път в който, съзиданието е щастие.

* * *

A Drink with Milko Bozkov
Bulgaria (2020), 46 min.
director Atanas Kiryakov

Milko Bozhkov is a significant figure of European and global scale in the field of fine arts with over 80 solo exhibitions in Austria, Bulgaria, Germany, Luxembourg, Poland, Russia, France, the Netherlands, the Czech Republic, Sweden. His works are owned by the Library of Congress in the United States, the National Library of France, the Czech National Gallery, and others.

The film was shot in the artist's studio. The documentary "A Drink with Milko Bozkov" introduces the viewer to the artist's thoughts about art and our life. Milko Bozhkov reveals his path to artistry and that creation equals happiness.