Израел, 2021, 70 мин.
режисьор Анат Тел

Църквата на Божи гроб в Йерусалим, най-святото християнско място, е поделена между шест деноминации, борещи се помежду си за всеки квадратен метър. Две мюсюлмански фамилии, пазители на ключа за входа на църквата, спорят кой е истинския попечител. Йони – израелски полицай, се опитва да съхрани крехкото статукво.

* * *

There is No Other Place
Israel, Germany (2021), 70 min.
director
Anat Tel

The Church of the Holy Sepulchre in Jerusalem, the holiest Christian site, is shared by six denominations fighting each other for every square meter. Two Muslim families, guardians of the entrance key to the church, argue who is the true key custodian. Jonny, an Israeli police officer in charge, is trying to preserve the ancient, fragile Status Quo.