България, 2022, 81 мин.
сценарист и режисьор Борис Попхристов

Sofia Biting Docs представя дебютния филм на режисьора Борис Попхристов. Историяте е поглед към гребена на еволюцията на човешкото съзнание през призмата на Природното земеделие. Преди хилядолетия земеделието поражда основополагащата промяната на човечеството към цивилизация. Може ли то отново да бъде ключа към следващия скок?

Четири градини за природосъобразна храна, седем човека, които отглеждат храна по природни принципи и един баща, който желае по-добър свят за сина си, споделят тяхната мъдрост за живот в симбиоза с Природата чрез визуален разказ и неконтролирани интервюта.