2020, Франция / France, 82' 
режисьор Изабел Ребро / directed by Isabelle Rèbre

Джаксън и Чарлз Полок, двама братя, двама художници, са въвлечени в обратите на американската история на двадесети век. Електрическият център на тяхната траектория е Ню Йорк. Тяхната кореспонденция резонира с него, поставя под въпрос един мит и извежда художник от сенките.

* * *
Jackson and Charles Pollock, two brothers, two painters, are caught up in the twists of twentieth century American history. The electrical center of their trajectory is New York. Their correspondence resonates with it, questions a myth and brings a painter out of the shadows.