Словения, 2021, 82'
Реж. Мария Задар

19-годишно момиче е убито в жестока семейна вражда в албанските планини. Баща ѝ е разкъсван от натиска на местен духовник и председател на неправителствена организация от столицата не само да прости на затворения убиец и семейството му като християнин, но и да се помири с тях. Трогателен и проницателен разказ за едно патриархално общество, уловено между миналото и несигурното настояще.