Испания, 2018, 98'
Реж. Телмо Еснал
С: Хосеба Астарбе, Хосу Гарате, Амайа Иригойен

След тежък работен ден в полето, небето се разтваря и се изсипва страшна буря. Когато утихне дъждът, живот пониква от досега безплодната почва. Израства плод. Узрява на дървото, преживявайки чумата, и се превръща в сочна зелена ябълка, от която се прави сайдер. Тогава вече е време да се отпразнува жътвата и да се вдигне тост за любовта.