THE UNDAMAGED
Словения, 2019, 52‘
Реж. Rožle Bregar, Matic Oblak, Miha Avguštin

Балканскиятполуостровпази  последнитедиви  реки  на Европа    ­  здрави   екосистеми,  пълни   сживот   .  Това  са Неувреденитереки   ­  чисти  ,  непокътнати,  без следи  от човешканамеса   .  Снад2700 малки  иголеми  водноелектрическицентрали,  планираниили впроцес   на изгражданена Балканите,  корупциятаиалчносттаунищожаватпоследнитесвободнотечащи   реки  вЕвропа   .ПоследвайтеБалканскатаречна  обиколка (Balkan River Tour) ­ група  от каякари,  създателина филми  ,  фотографииприятели,  решили   да се застъпятза реките   ,  пътувайкиот Словениядо Албанияза  36 дни ,  преминавайкискаяци  през   23 реки  вшест  държави,  за да протестиратсрещу   язовиритеида покажатна света  тайнитедиви  реки  на Балканите.Филмътотдава   почит  на обикновенитехора  иместни   активисти,  които  се борят  взащита   на реките   ицели  да разгласитежкотоположение,  вкоето  се намиратпоследнитедиви  реки  на Европ