художници и видеообработка Ралица Тонева и Спартак Йорданов
поезия Илко Димитров („Айсбергът“), Радослав Чичев („Знам“), Цвета Софрониева („Интерференция на вини“)
актьори Елена Димитрова, Цветан Алексиев, Юлиана Сайска
музика и звукообработка Любомир Брашненков и Ангел Додов
графичен дизайн Георги Шаров

Друга светлина” е видеотриптих върху съвременна българска поезия. Тази малка прожекция от три части обединява работата на артисти, които се занимават с литература, визуални и сценични изкуства и музика.

Трите видеоминиатюри включват стихове от поетите Илко Димитров, Радослав Чичев и Цвета Софрониева с гласовете на актьорите Елена Димитрова, Цветан Алексиев и Юлиана Сайска и музиката на Любомир Брашненков и Ангел Додов. Изображенията са създадени от художниците Ралица Тонева и Спартак Йорданов чрез видеозаснемане на експерименти с течности, пигменти, субстанции и разнообразни материали. Тази специфична авторска техника e близо до, т.нар. живопис под камера и до жестовата живопис.