САЩ, 2021, 109' 
Реж. Тео Антъни

Историята на камерите, оръжията, полицията и правосъдието, където технологиите за наблюдение се превръщат в ежедневие. Филмът започва с цитат от Уилям Блейк: „Каквото окото - такъв и обектът“. С други думи, погледът определя формата на видяното. Вместо да представи чистата картина на действителността, камерата избира, рамкира и интерпретира, често в услуга на властта и идеологията.