България, 2016, 54 мин, документален
режисьор Бисерка Колевска
сценарист Татяна Пандурска
в ролите Иван Юруков, Любомир Петкашев, Лидия Инджова

Филм за живота и духовния градеж на проф. Иван Шишманов. Един от първостроителите на новата българска култура в началото на 20 век. Български учен, ерудит и просветител, общественик, политик, министър на Народното просвещение, председател на българската секция в Паневропейския съюз. Откривателят на не един български учен и творец, министър Шишманов реформира и създава повечето от образователните и културни институции, без които не бихме могли да си представим историята и духовността на България: Именно той изпраща български учени и творци в чужбина, за да общуват с достиженията на европейската наука и изкуство. Признат и оценен заслужено от редица европейски интелектуални и културни среди, и от вечния ни съдник – времето, проф. Иван Шишманов с право можем да наречем „вдъхновеният първостроител на българската култура”.