Какви могат да бъдат неподозираните връзки между ярки проявления в хода на историята на изкуството?

Можем ли да говорим за „ДНК в изкуството“, което присъства неизменно в еволюцията на твроческия импулс и подход, визуалната ни и духовна култура?

Ще направим паралели между много ранно изкуство и съвсем актуални съвременни произведения, автори, тенденции и феномени.

Ще коментираме какво се крие в сърцевината на изкуството, каква е мотивацията ни да го създаваме и има ли аспекти в нея, които са останали непроменени от самото начало и до днес?

С погледа към изкуствения интелект ще предизвикаме човешкото в изкуството и полетата на възможностите.