Капитан Андреево се превърна в символ на борбата с овладяната държава. 10 години частна фирма държи  най-голямата сухопътна граница в Европа и допуска тонове отровна храна да стигат  до българската трапеза. История за корупцията, която убива.